Onbekende foto's: info gevraagd

onbekend

De Nutskleuterschool foto ontvingen we van Oene Rozendal (zoon van Jaap Rozendal en Tet van der Wielen. Artieste Tet, zoon van Oene's jongere broer Willem, is de beppesizzer van genoemde Tet van Jaap, de v.m. Centra winkelier). De foto is van rond 1955. Een aantal namen zijn bekend bij Oene: het meisje links op de stoel is Jellie Kingma, dit was het oud-buurmeisje van de Oude Commissieweg, het huis aan de Poel waar nu Geert Willem en Doetie Kloosterman woont. Het meisje rechts op de stoel is Ynke de Boer, dochter van Lipke en Anne de Boer (van de v.m. timmerfabriek "de Hoop" aan de Nieuwstad, nu Outfit kleding verhuur), plus uiteraard juf Glas. De jongen rechts vooraan is Sjoerd Veenstra (van brandweerman Ludzer Veenstra), de jongen midden ben ikzelf. De rest kan ik niet meer uit mijn historische geheugen opdiepen. Misschien dat de jongen tussen Sjoerd en mij Jan Miedema is, daarvan ben ik niet zeker.

Heeft iemand aanvullende informatie dan is dit welkom op het tel. nummer van Oene: 0511- 464408.


Onbekende foto: info gevraagd

onbekend
onbekend
onbekend

Oene Rozendal is ook nog op zoek naar meer historie over de Van der Wielens, m.n. foto’s van de loods op de Bergumerdam. Andere zijn ook welkom. Op de foto pake Jochum, omke Sjoerd en schilder Siebe (van Hil) de Vries (nu Decorette).

Heeft iemand aanvullende informatie dan is dit welkom op het tel. nummer van Oene: 0511- 464408.


Onbekende foto: info gevraagd

onbekend

Beste lezer,
Bijgaand een foto uit Burgum juni 1920. De vraag is , waar is deze foto gemaakt? Waarschijnlijk in de Schoolstraat achter v.h. Nagel en nu chinees restaurant (?) Op de foto staan pake van der Wal (notarisklerk), Sjouke van der Wal (toen 6 jaar) en Jelle van der Wal (4jaar). Informatie naar: Rommy van Leur / van der Wal, tel. 0511-474762


Onbekende foto: info gevraagd

De betovergrootouders van mijn man, Tino Saedt, waren Johannes Tjallings Huizinga en Antje Bastiaan Hogendonk. Hun verwevenheid met het dorp is ons duidelijk; kennelijk was Antje een wel heel bijzondere vrouw!

Zij kregen 9 kinderen; de 3e zoon was Jan Johannes, volgens ons deels werkzaam geweest als slager in Bergum. Hij trouwde er met Duifke Ebes Veenstra ( febr 1887) en zij kregen 10 kinderen. De op één na jongste dochter was Catharina Huizinga, geboren in Bergum in 1901.

Mijn man was stapeldol op zijn oma. Van haar weten we dat ze als ongetrouwde vrouw( geen man bekend) in Groningen in 1923 is bevallen van een dochter, Fokje Huizinga, die de moeder was van mijn man. Helaas is ze een aantal jaren geleden overleden.

Fokje heeft een groot deel van haar jeugd bij haar grootouders doorgebracht, maar of dat in Bergum of Leeuwarden was weten we niet. Heb nog wel twee oude foto's die wellicht in Bergum zijn gemaakt die ik bij zal voegen.

Over met name Antje en de familie Bosgra hebben we veel informatie gevonden; ook gekregen van een (tot kort onbekend) familielid die we via internet vonden: mw Gijsbers-de Reus, een heel vriendelijke 94 jarige dame die ook al aan het zoeken was geweest in Bergum; zij is een kleindochter van de oudste zoon van Johannes en Antje, Tjalling Johannes.

Is er iets bekend over Jan Johannes en zijn familie? Data en dergelijke zijn tegenwoordig simpel online te vinden maar ik zoek naar de verhalen erachter; precies zoals in het boekje dat ik zag bij het Nut van Bergum op internet. Leuk!


Met vriendelijke groet

Marianne Post
Tino Saedt
06- 12422081Huizinga

Duifke

Huizinga

opa Huizinga