Nutsspeel-o-theek “Het Speel-o-tiefje”

De speel-o-theek is gehuisvest in de openbare bibliotheek, Schoolstraat 27 te Burgum.

Correspondentieadres: Mevr. J. Smith, Lageweg 23, 9251 JV Burgum

Nuts Speel-o-theek

Informatie:

Mevr. M. v/d Meulen, Kobbeflecht 36, 9254 AE Hurdegaryp, Tel.: 0511 473036

of

Mevr. J. Smith, Lageweg 23, 9251 JV Burgum, tel: 0511 461748

Speel-o-theek

Speel-o-theek

Speel-o-theek

Openingstijden:

Vanaf 1 januari 2014:

Dinsdagmiddag : 14.00-15.30 uur
Vrijdagmorgen : 10.30-11.30 uur
Vrijdagavond : 19.00-20.00 uur

Lidmaatschap : € 15,00